Wederom landelijke ophok- en afschermplicht

18-11-2023 JOURE – Gezien dit de tweede besmetting is in Nederland in korte tijd en de toename van het aantal besmettingen in de Europese Unie, heeft de minister besloten om de ophok- en afschermplicht weer voor heel Nederland in te stellen. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels en de afschermplicht geldt voor niet commercieel gehouden risicovogels.

Binnen de 1, 3 en 10 kilometerzone van de zorgboerderij in Middelie liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.