Biologische boeren willen subsidie van het Rijk

18-11-2023 JOURE – Biologische boeren trekken aan de bel vanwege het uitblijven van beloofde subsidies van de overheid. Er worden al jaren toezeggingen gedaan om de sector met financiële steun te laten groeien, maar het geld blijft op de plank liggen, aldus Sybrand Bouma, voorzitter van De Natuurweide, een landelijke vereniging voor biologische melkveehouders met meer dan 350 leden. “Wij vinden dat de politiek nu echt stappen moet zetten.”

Bouma heeft een biologisch melkveebedrijf met 135 koeien in Grou. Hij ziet dat het al jaren moeilijk is voor de sector om geld binnen te krijgen. “De overheid zet nog vol in op de reguliere landbouw, terwijl we ook stappen kunnen zetten. De biologische sector moet groeien naar 15% van het totale landbouwareaal in Friesland. We zitten nu op circa 5%. Zonder ondersteuning kan de sector moeilijk verder groeien.”

De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering kost  zeker 2 jaar en in die tussentijd heeft een bedrijf de extra kosten van een biologisch bedrijf terwijl en opbrengsten op het niveau van een gangbaar bedrijf blijven. Om die periode te kunnen overbruggen is een subsidie nodig. Als die niet komt, stappen boeren nauwelijks over. Bouma zit als voorzitter van Natuurweide regelmatig aan tafel met verschillende organisaties. Hij zag dat er in het landbouwakkoord bijvoorbeeld 50 miljoen gereserveerd was voor de biologische boeren, maar dat geld blijft liggen.