Spelenderwijs in Beweging

16-11-2023 JOURE – Er is al een tijdje een vernieuwend project gaande in De Fryske Marren dat onze aandacht verdient. Het project “Spelenderwijs in Beweging!” ondersteund door Stichting De Friesland, richt zich op de gezonde ontwikkeling van kinderen tussen 1,5 en 7 jaar oud in onze gemeenschap.

Voor dit project hebben er prachtige samenwerkingen van diverse partijen plaatsgevonden: gemeente de Fryske Marren, Stichting De Friesland, het Sportbedrijf, OER Onderwijs, Loes Meerman MRT, Sociaal werk De Kear en gymnastiekverenigingen uit de gemeente hebben de handen ineengeslagen. De gecombineerde inzet en expertise van deze organisaties hebben gezorgd voor een waardevolle bijdrage aan de motorische ontwikkeling en gezondheid van de jongste inwoners uit deze gemeente.

Dit groots opgezette project omvat motorische screening en motorisch remedial teaching lessen voor kinderen in groep 2 op de basisscholen, het inzetten van beweegkalenders op de peuteropvang en basisscholen, en het aanbod van kind- en oudergymnastiek bij de gymnastiekverenigingen volgens het nijntje Beweegdiploma.

Dit initiatief verdient de spotlight om meerdere redenen. Allereerst, “Spelenderwijs in Beweging!” draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid van onze jongste generatie. Door spel en beweging worden kinderen fitter, vaardiger en wordt hun brein optimaal gevormd. Dit legt een solide basis voor een gezonde toekomst, met minder leer- en gedragsuitdagingen op hun pad.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat een betere motorische vaardigheid op jonge leeftijd gekoppeld is aan een lager BMI op latere leeftijd, wat van invloed kan zijn op de gezondheid op de lange termijn. Dit project heeft dus niet alleen korte-termijndoelen, maar beïnvloedt ook de gezondheid op de lange termijn.

Daarnaast is het lovenswaardig dat “Spelenderwijs in Beweging!” niet alleen individuele kinderen helpt, maar ook de gemeenschap als geheel versterkt. Het initiatief omvat informatiebijeenkomsten en scholingen, waar ouders/verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers de kans krijgen om op een laagdrempelige manier meer te leren over het belang van bewegen. Dit bevordert een gezonde en betrokken gemeenschap.

Het afgelopen schooljaar zijn er ongeveer 150 leerlingen gescreend waarvan er 35 een Motorische Remedial Teaching (MRT) traject hebben gehad waarin werd gewerkt aan de motorische achterstand. Opvallend was dat alle 35 de leerlingen uitvielen op coördinatie.

Kortom, “Spelenderwijs in Beweging!” is een lokaal initiatief met een impact die verder reikt dan alleen de kinderen die er direct bij betrokken zijn. Het heeft een blijvend effect op de gezondheid en welzijn van onze gemeenschap.