Laatste mogelijkheid voor sportakkoord aanvraag

14-11-2023 JOURE – In 2020 is in gemeente De Fryske Marren gestart met een traject om te komen tot een lokaal Sport- en Beweegakkoord. Verschillende sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke instellingen hebben in een aantal bijeenkomsten de ambities geformuleerd. De ambities komen in het kort hier op neer: Iedereen in de De Fryske Marren kan sporten en bewegen in toekomstgerichte beweeg- en sportinfrastructuur.

Op 18 september 2020 is het lokaal Sport- en Beweegakkoord formeel ondertekend en is de regiegroep aan de slag gegaan om bekendheid te geven aan het akkoord en de aanvragen te beoordelen. Elk jaar kan de regiegroep voor €30.000,- aan subsidies verstrekken aan initiatieven die het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren stimuleren. De regiegroep komt één keer per kwartaal bijeen om de aanvragen te beoordelen.

Criteria waarop de aanvraag getoetst wordt, zijn onder andere:
– Sluit het initiatief aan op de ambities van het sportakkoord
– Is er een concreet plan van aanpak
– Kan het initiatief later zonder bijdrage vanuit het sportakkoord voortgang vinden
– Zijn er meer instanties, verenigingen bij betrokken
– Is er gebruik gemaakt van co-financiering?

Heeft jouw sportclub of vereniging een goed idee om inwoners van De Fryske Marren in beweging te krijgen? Het is nog tot 24 november 2023 mogelijk om een subsidie aanvraag te doen!