Vogelgriep in diverse landen van de Europese Unie

12-11-2023 JOURE – In verband met de uitbraak van de besmettelijke variant van vogelgriep in Bulgarije, Denemarken Italië, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Polen en Roemenië onder gehouden pluimvee, moeten lege en geladen vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren, die terugkeren of komen uit deze EU risicolanden onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting ondergaan.

De extra reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen voor pluimvee of broedeieren moet worden uitgevoerd op een erkende reinigingsplek voor pluimvee transportmiddelen, een slachthuis of een broederij. Deze verplichting geldt eveneens voor vervoermiddelen van pluimvee of broedeieren die terugkeren of komen uit alle landen buiten de Europese Unie oftewel derde landen.

Geladen vervoermiddelen worden eerst gelost, waarna ter plekke een eerste reiniging en ontsmetting plaatsvindt. Hierna worden de voertuigen onmiddellijk vervoerd naar een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, een slachthuis of een broederij, om aldaar een tweede reiniging en ontsmetting te ondergaan.

Nadien laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van deze locatie. Daarna stuurt de transporteur dit bewijs naar het centrale meldpunt van de NVWA.