Bekendmakingen week 43 (2023)

10-11-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

09-11-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord

09-11-2023 – Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – De Polle en besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer – De Polle

09-11-2023 – Troelstraweg 7 t/m 13 Teroele: ontwerp-weigering voor het aanleggen van een toegangsweg naar de woningen

09-11-2023 – De Grieën 5 te Oosterzee: verleende vergunning realiseren van 4 tijdelijke woonruimten in de voormalige basisschool (OV 20230466/)

08-11-2023 – Morseweg 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230122)

08-11-2023 – Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Kadijk 11 te Lemmer, bouwen van een loods (OV 20230508)

08-11-2023 – Verkeerbesluit in verband met de kerstmarkt ‘Wintersfeer in Langweer’

08-11-2023 – Herema State 1 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het gemeentehuis (OV 20230090)

08-11-2023 – Pôlle 12 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit i.v.m. uitgebrand huis (OV 20230627)

08-11-2023 – Midstraat 129 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een appartement (OV 20230649)

08-11-2023 – Bakhuizen, Rijs en Mirns: verleende evenementenvergunning organiseren van Jachtrit Hemelum door Bakhuizen, Rijs en Mirns (EV 20230133)

08-11-2023 – Menso Poppiusstraat 48 A te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een schutting/carport (OV 20230634)

08-11-2023 – Midstraat 146 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een apparement en woonstudio binnen een bestaand gebouw (OV 20230641)

08-11-2023 – Lemmerweg 59 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (afwijken van het bestemmingsplan) (OV 20230632)

08-11-2023 – Voorstreek 118 te Sloten: verleende vergunning renoveren van het dak (OV 20230521/)

08-11-2023 – Tjeukemeerstraat 5 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230646)

08-11-2023 – It String 59 te Goingarijp: verleende vergunning verbouwen van de recreatiewoning (OV 20230480/)

08-11-2023 – De Oergong te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning aanbrengen van een paar wijzigingen op de reeds verleende vergunning (OV 20200815) (OV 20230644)

08-11-2023 – Streek 198 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning realiseren van een woning in een bedrijfspand (OV 20230636)

08-11-2023 – Doraweg 5 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230123)

08-11-2023 – Kortestreek 4 te Lemmer: verleende vergunning openen van een nieuwe vestiging van Domino’s Pizza, het plaatsen van reclame en het plaatsen van een uitblaaskanaal (OV 20230472)

08-11-2023 – Otterweg 14 te Bantega: verleende vergunning bouwen van een kleine agrarische windmolen (OV 20230376/)

08-11-2023 – Stinsenwei 16 te Harich: aanvraag vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648)

08-11-2023 – Buorren 36 te Langweer: verleende terrasvergunning (TV 20230019/)

08-11-2023 – Terkaple (Kadastrale aanduiding: JRE00/F/192): aanvraag vergunning renoveren van de ophaalbrug (OV 20230651)

08-11-2023 – Ige Galamawei 24 te Oudega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230077)

08-11-2023 – Dr Eeltje Halbertsmastr 50 te Joure: weigering vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230418)

08-11-2023 – Markant 49 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20230642)

08-11-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van een sinterklaasintocht

08-11-2023 – Hollandiastraat 68 te Scharsterbrug: verleende vergunning realiseren van een nieuwe melkrobot ruimte (OV 20230587/)

08-11-2023 – It Sud 44 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1584): verleende vergunning bouwen van een woning met aanbouw (OV 20230344/)

08-11-2023 – Agenda Petear

06-11-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit intrekking GPP op kenteken – Lemmer

06-11-2023 – Collegebesluit naamgeving te Joure

06-11-2023 – Intrekken besluit van 28 september 2016, bekend gemaakt op 19 oktober 2016

06-11-2023 – Verkeersmaatregelen in verband met aanpassing Knooppunt Joure

06-11-2023 – Zitting gemeentelijk stembureau Tweede Kamerverkiezing 2023