Woudagemaal uit, wetterskip blijft alert

10-11-2023 JOURE – Na een natte periode met veel regen komt er ogenschijnlijk een rustige droge periode aan. Het Ir. D. F. Woudagemaal in Lemmer heeft vijf dagen gedraaid en wordt vandaag, woensdag 8 november om 17:00 uur uitgezet. We blijven alert. Als het nodig is nemen we maatregelen om de wateroverlast te beperken.  

Actuele situatie boezem
Het peil van de Friese boezem (stelsel van meren, kanalen en vaarten in Fryslân) staat op dit moment op gemiddeld 42 centimeter beneden NAP. Door de neerslag en afvoer van water uit de polders, in combinatie met beperkte spuimogelijkheden, kan de boezemwaterstand de komende twee dagen nog wat stijgen tot gemiddeld 39 centimeter beneden NAP.   

De inzet van het Hooglandgemaal, gemaal Ropta, Woudagemaal en gemaal De Heining heeft in de afgelopen dagen voorkomen dat de boezemwaterstand verder is gestegen. We hebben vanaf komende donderdag weer goede spuimogelijkheden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp en de wind komt uit een gunstige richting. 

Dat is de reden dat het Woudagemaal woensdag 8 november 2023 om 17.00 uur buiten werking wordt gesteld. 

Situatie wateroverlast Terschelling
Hoewel in de afgelopen nacht op Terschelling 10 millimeter neerslag is gevallen en de waterstand is gestegen, is de situatie op het eiland inmiddels beheersbaar. Dit betekent dat het watersysteem de hoeveelheid water aankan.  

Door de hoge grondwaterstanden en verzadiging van de grond geven buien de komende tijd op Terschelling steeds even hoge waterstanden. Toch verwachten we door de gunstige weersverwachting van de komende dagen dat binnen een dag dit overtollige water is afgevoerd en dat de gemiddelde waterstand weer op streefpeil is. Zo nodig blijven de pompen, naast het lozen door de sluizen (bij eb en onder vrij verval), water afvoeren naar de Waddenzee.   

Grondeigenaren en -gebruikers kunnen nog steeds helpen met de waterafvoer door takken, plantenresten of afval voor hun duikers te verwijderen. Duikers zijn buizen die sloten verbinden. Voor een goede waterafvoer is het belangrijk dat de in- en uitgangen schoon zijn. Daarmee kan in het hele gebied het water goed naar de sluizen om afgevoerd te worden. 

Weersverwachting komende week
Volgens weerinstituut KNMI valt de neerslag de komende week mee ten opzichte van eerdere voorspellingen, ook al blijft het weerbeeld wisselvallig. We blijven de weersverwachting scherp monitoren. Door de totale hoeveelheid regen die al is gevallen, blijven we de waterstanden in de boezem en polders ook de komende tijd goed in de gaten houden. Als het nodig is, nemen we maatregelen om wateroverlast te beperken. 

Meld overlast en schade 
Heb je overlast door hoog water op je perceel? Of zie je schade aan gemalen, sluizen of aan andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren? Bel dan tijdens kantooruren (8.30 – 17.00 uur) met het algemene nummer van Wetterskip Fryslân: (058) 292 22 22. Buiten kantooruren kun je overlast of schade melden via het Milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22 (altijd bereikbaar).