Maximumtemperatuur waarbij diertransport is toegestaan gaat in 2024 omlaag

31-10-2023 JOURE – Minister Adema van LNV is van plan om de maximumtemperatuur waarbij diertransport nog is toegestaan te verlagen. Hij is nog in afwachting van een impactanalyse vanuit de sector, zodat hij bij het verlagen van de maximumtemperatuur voor diertransport rekening kan houden met de uitvoerbaarheid en eventuele nadelige effecten op dierenwelzijn waarvoor flankerend beleid nodig kan zijn.  Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Adema heeft tot op heden van één sectorpartij een impactanalyse ontvangen, maar nog niet van de overige betrokken sectorpartijen. Hij gaat deze sectorpartijen nogmaals vragen om een impactanalyse aan te leveren. Ook zal de minister adviezen van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA betrekken bij zijn besluit over een beleidsregel. Verder start er binnenkort een internetconsultatie.

Met het oog op de handhaafbaar- en uitvoerbaarheid van een beleidsregel vraagt Adema aan de NVWA om een handhaafbaarheids- en uitvoeringstoets uit te voeren. Het streven van de minister is om de beleidsregel voor de maximumtemperatuur waarbij diertransport nog is toegestaan nog voor de zomer van 2024 in te laten gaan.