Motorvoertuigen reden 7 procent verder in 2022

29-10-2023 JOURE – Nederlandse motorvoertuigen (exclusief motor- en bromfietsen) reden in 2022 in totaal 143,8 miljard kilometer in binnen- en buitenland. Dat is 7,0 procent meer dan in 2021, maar minder dan in 2019, het jaar voorafgaand aan de coronapandemie. Toen legden Nederlandse motorvoertuigen 150,1 miljard kilometer af. Er waren in 2022 2,9 procent meer Nederlandse motorvoertuigen in gebruik dan in 2019. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De kilometers afgelegd door bussen en personenauto’s namen het sterkst toe; deze reden respectievelijk 8,6 en 8,4 procent meer dan in 2021. Ondanks deze toename reden personenauto’s en bussen nog altijd minder dan voor de pandemie. Met bestelauto’s en zware vrachtvoertuigen werd, net als in 2021, meer gereden dan in 2019.

Nederlandse personenauto’s reden gezamenlijk 114,3 miljard kilometer, goed voor 79 procent van alle afgelegde kilometers. Een Nederlandse personenauto reed in 2022 gemiddeld 12,0 duizend kilometer; in 2019 was dat nog 13,1 duizend kilometer.

Sterkste groei autokilometers bij stekkerauto’s
Met personenauto’s op naam van particulieren werd 6,4 procent meer gereden dan in 2021. Bij personenauto’s op naam van bedrijven was de toename sterker: 16,9 procent. In beide groepen was een sterke toename te zien van de kilometers afgelegd door stekkerauto’s (volledig elektrisch en plug-in hybride). Er werd in totaal 55,7 procent meer gereden door stekkerauto’s in 2022 dan in 2021, mede doordat het aantal stekkerauto’s sterk toenam. Stekkerauto’s legden in 2022 8,2 procent van alle autokilometers af. Bij nieuwe voertuigen (jonger dan 1 jaar) werd 29,4 procent van alle kilometers afgelegd door een stekkerauto.

Flinke inhaalslag touringcarkilometers
Nederlandse bussen reden in 2022 in totaal 544 miljoen kilometer. Lijndienstbussen legden daarvan 403 miljoen kilometer af, en touringcars ruim 141 miljoen kilometer. Lijndienstbussen reden in 2022 4,9 procent minder dan in 2021. Bij touringcars daarentegen namen de kilometers met 82,8 procent toe. Hiermee is het aantal touringcarkilometers echter nog altijd lager dan voor de coronapandemie. Tijdens de pandemie namen bij alle voertuigsoorten de afgelegde kilometers af, maar nergens in verhouding zo sterk als bij de touringcars.

Omdat touringcars een heel klein deel van het Nederlandse wagenpark vormen, hadden hun afgelegde kilometers – ondanks de sterke toename – nog altijd slechts een aandeel van 0,1 procent van de kilometers die alle Nederlandse motorvoertuigen gezamenlijk aflegden.