Hoorzitting commissie van advies voor de bezwaarschriften

26-10-2023 JOURE – Op woensdagavond 1 november is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie waarbij bezwaarschriften zullen worden behandeld inzake het besluit van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

  • de aan The Dockside Beheer B.V. te Lemmer opgelegde dwangsom, aanvang 19.00 uur;
  • het uitbreiden van de bestaande supermarkt en vernieuwen van de bestaande snackbar op de locatie Koningin Julianalaan 16 te Joure, aanvang 19.30 uur;
  • de verleende omgevingsvergunning voor het vervangen en vergroten van de bestaande garage op de locatie Tsjerkewei 26 te Elahuizen, aanvang 20.00 uur;
  • twee besluiten op ingediende Woo-verzoeken met betrekking tot dossiers grondverkopen te Lemmer, aanvang 20.30 uur.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen (locatie: gemeentehuis, Heremastate 1 in Joure). Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog is ingetrokken, dat de aanvangstijd van de hoorzitting op verzoek van belanghebbenden is gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld.

Dag van de hoorzitting
Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met het secretariaat van de bezwarencommissie (telefoonnummer 14 05 14) over eventuele wijzigingen.