NVWA ziet zich genoodzaakt te bezuinigen

25-10-2023 JOURE – De NVWA voorzag voor 2023 een negatief financieel resultaat door hogere kosten ten gevolge van inflatie, vernieuwde cao-afspraken en minder retributie opbrengsten, mede als gevolg van marktomstandigheden. De NVWA heeft daarom een aantal maatregelen genomen, zoals het vertragen van de instroom van nieuwe mensen, het beperken van inhuur van arbeidskrachten, het optimaliseren van opbrengsten en kostenbesparingen op opleidingen, inrichting en inventaris. Dat meldt minister Adema van LNV aan de Tweede Kamer.

Adema verwacht dat de maatregelen ervoor zorgen dat het voorziene negatief resultaat voor 2023 bij de NVWA achterwege blijft. Ook gaat hij er vanuit dat de maatregelen die de NVWA treft niet ten koste gaan van de kwaliteit van het toezicht waarvoor de organisatie verantwoordelijk is. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van diverse politieke partijen.