Nieuw bij Wetterskip, de informatiemarkt!

24-10-2023 JOURE – Je bent van harte uitgenodigd voor de informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt kunt u zich laten informeren over onderwerpen die op 6 en 7
november in de commissies besproken gaan worden. De benodigde documenten kunt u in iBabs of
op www.wetterskipfryslan.notubiz.nl vinden onder de data van 6 en 7 november.

De opzet van de informatiemarkt wijkt iets af van eerdere keren. Naar aanleiding van reacties uit uw
midden starten we met een gezamenlijke toelichting, en schuiven de tafeltjes en eten naar achteren.
Om 17:00 starten gelijktijdig twee nadere inhoudelijke toelichtingen op onderdelen van de begroting
plaats. Dit begint met de RWZI’s in het werkcafé tegelijk met het waterbeheer in een vergaderzaal.
In het werkcafé wisselt om 17:45 het onderwerp en start de toelichting op de dijken. Desgewenst
kunt u – ook tussentijds – tussen de verschillende besprekingen wisselen.

Omstreeks 18:30 ronden we de toelichtingen en gesprekken af en kunt u aan losse tafels vragen
stellen over de overige onderwerpen die op de agenda van de commissies staan. Ondertussen kunt u
gebruik maken van het warme buffet. Vanaf 19:15 wordt een toelichting gegeven op het financiële deel van de begroting en de bedrijfsvoeringsaspecten. U kunt hier de meer algemene verduidelijkende vragen stellen.

Tijdens de informatiemarkt krijg je informatie over voorstellen aan het algemeen bestuur. Je bent vanaf 17.00 uur welkom op ons hoofdkantoor om presentaties bij te wonen en vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren. Op de informatiemarkt van 31 oktober (externe website) lichten we onder andere de begroting van 2024 toe. Wil je hier meer over weten? Kom dan langs.

De informatiemarkt van Wetterskip Fryslân wordt gehouden op 31 oktober 2023 om 17:00 uur in
het werkcafé van Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden