Frans Weekers houdt Rede van Fryslân

18-10-2023 JOURE – Secretaris-generaal van de Benelux Unie Frans Weekers spreekt dit jaar de Rede van Fryslân uit. Op 30 november deelt hij in de Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden zijn visie op de relatie van Fryslân met de Benelux en Europa.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M.Brok: “Europa is relevanter dan ooit. Het belang van de regio’s neemt in het Europa van de toekomst toe. Volgend jaar zijn er Europese Parlementsverkiezingen. Hoe verhoudt Fryslân zich tot Europa en de Benelux. Hoe kan Fryslân zichzelf internationaal profileren. Wat kan Europa betekenen voor Fryslân en andersom?”

Weekers (1967) is sinds 1 januari van dit jaar secretaris-generaal van de Benelux Unie. Daarvoor was hij onder anderen staatssecretaris van Financiën in de kabinetten Rutte I en II, waarnemend burgemeester van de gemeenten Heerlen en Beek en bewindvoerder van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen.

Traditie
De Rede van Fryslân is een jaarlijkse traditie. Op uitnodiging van de commissaris van de Koning houdt een prominent persoon Fryslân een spiegel voor met het oog op de toekomst. Eerdere sprekers waren onder andere minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot, publiciste rabbijn Tamarah Benima, minister van Landbouw Carola Schouten en NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

De Rede is te volgen via een livestream op de website van de provincie Fryslân.