Bekendmakingen week 39 (2023)

06-10-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

04-10-2023 – Plústerdyk 17 te Broek: verleende vergunning verlengen van het woonhuis (OV 20230378/)

04-10-2023 – De Grie 30 Sintjohannesga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230059)

04-10-2023 – Hijlke Bangmaweg 2 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230110)

04-10-2023 – Wijzigingsplan Rotsterhaule – Kampweg 3

04-10-2023 – Rijsterbos te Rijs: verleende evenementenvergunning organiseren van de Gaasterlandse Natuurweek met een Groene Markt (EV 20230119)

04-10-2023 – Leeuwarderweg 1 0001 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning gedeeltelijk vervangen van het koffie-extractie proces (OV 20230454)

04-10-2023 – Emmakade 2 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230067)

04-10-2023 – Langweer: verleende evenementenvergunning organiseren van de Langweer Cold Race, vanaf vrijdag 10 november tot en met zondag 12 november 2023 (EV 20230124)

04-10-2023 – Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de huidige woning en het realiseren van twee studio’s (OV 20230561)

04-10-2023 – Hijlke Bangmaweg 2 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning uitbreiden van de werktuigenberging (OV 20230564)

04-10-2023 – Bestemmingsplan Tjerkgaast – Gaestdyk 51

04-10-2023 – It Noard 117 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230107)

04-10-2023 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een expeditiekantoor (OV 20230392)

04-10-2023 – Otterweg 40 te Bantega: verleende vergunning het in gebruik nemen van agrarische grond als uitbreiding van de achtertuin bij de woning (OV 20230395/)

04-10-2023- Skâns 6 te Rottum: verleende vergunning verlengen van de huidige dakkapel (OV 20230482/)

04-10-2023 – Badweg 4 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning realiseren van appartementen binnen het bestaande pand (OV 20230384)

04-10-2023 – Schans 3 te Lemmer: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230065)

04-10-2023 – Baron van Hardenbroekstr 3 te Sint Nicolaasga: verleende evenementenvergunning organiseren van de Sint Nykster Brandweer Survival (EV 20230123)

04-10-2023 – De Griene Leane 1 te Rijs: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230461)

04-10-2023 – Agenda Petear

04-10-2023 – Leeuwarderweg 1 0001 te Joure: aanvraag vergunning gedeeltelijk vervangen van het koffie-extractie proces (OV 20230454)

04-10-2023 – Utbuorren 49 te Terherne: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230109)

04-10-2023 – Du Toursstraat 6 te Wijckel: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230306)

04-10-2023 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230108)

04-10-2023 – Vissersburen 17 B te Lemmer: aanvraag vergunning wijzigen van de gevels (OV 20230555)

04-10-2023 – Kupersleantsje 7 te Terherne: aanvraag vergunning wijzigen van de bestaande multifunctionele ruimte op de verdieping en gebruiken als recreatiewoning (OV 20230562)

04-10-2023 – De Alde Buorren 3 te Oudemirdum: verleende vergunning wijzigen van de bestemming (naar detailhandel) (OV 20230537/)

04-10-2023 – De Hege Bouwen 31 te Nijemirdum: verleende vergunning realiseren van een geïntegreerde landschappelijke tuin in het weiland ten noordoosten van de woning (ov 20230522)