Toegankelijkheid musea onder druk door achterblijvende overheidssubsidies

05-10-2023 JOURE – Vorig jaar waren er in totaal 23,5 miljoen museumbezoeken, ondanks de verplichte sluiting in de eerste 4 weken van het jaar. Hoewel de terugkeer van het publiek goed nieuws is voor de sector, zorgen de stijgende lasten voor een grote druk op musea. Bij een inflatie van 10% zijn de overheidssubsidies voor musea van 2021 naar 2022 slechts 1% toegenomen. Omdat veel musea tijdens de coronacrisis flink moesten interen op hun reserves en voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van subsidies, komen veel instellingen in financiële problemen. 49% van de musea, vooral middelkleine instellingen, had in 2022 een negatief bedrijfsresultaat.

Subsidies moeten meestijgen
De stijgende bezoekcijfers laten intussen zien dat musea in trek zijn bij een breed publiek. Alleen zijn de eigen inkomsten van musea niet voldoende om de stijgende lasten mee te compenseren. Naar verwachting blijft de financiële ruk de komende jaren toenemen. De toegankelijkheid van musea komt onder druk te staan als musea hun toegangsprijzen mogelijk verder moeten verhogen. Om dit en verdere verschraling in de sector te voorkomen is het noodzakelijk de subsidies mee te laten stijgen met de inflatie. Zo kunnen musea blijven innoveren, een goed aanbod aanbieden en bijdragen aan verbinding in onze samenleving.

De angst is dan ook dat de toegangsprijzen omhoog zullen gaan. Ook zullen er waarschijnlijk minder tentoonstellingen worden georganiseerd met als uiteindelijk resultaat dat musea minder toegankelijk zullen worden voor het publiek.