Overheden maken afspraken over opkopen stikstofrechten

28-09-2023 JOURE – De provincies en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het opkopen van emissierechten voor ammoniak en stikstofoxiden. Er moet worden voorkomen dat de overheden elkaar verrassen bij aankopen die soms ook over provinciegrenzen gaan en elkaar beconcurreren. Er is afgesproken dat de plannen voor de aankoop van emissierechten vooraf met de andere overheden worden gedeeld.