Brouwers lobbyen tegen verhoging bieraccijns

23-09-2023 JOURE – Sinds bekend is geworden dat in het Belastingplan 2024 een eenmalige indexatie van alle accijnzen op alcoholhoudende dranken is opgenomen, lobbyen met name de Nederlandse brouwers tegen dit plan. Het gaat om een tariefsverhoging van 16,2%.

Nederlandse Brouwers plaatste op haar site een oproep aan de leden van de Tweede Kamer deze extra bieraccijnsverhoging niet door te laten gaan. Zij noemen de verhoging “desastreus”. Geciteerd wordt Jos Oostendorp, voorzitter van de branchevereniging voor onafhankelijke brouwerijen CRAFT, die onder meer stelt: “Voor bijvoorbeeld de populaire bierstijl tripel (8,5%) gaat de accijns per 1 januari met ruim 50% omhoog.”

Het is juist dat op zware bieren in 2024 fors meer accijns zal worden geheven. Maar dat heeft maar voor een deel te maken met de voorgestelde indexatie van de bieraccijns in het Belastingplan 2024. De stijging vloeit vooral voort uit een wetswijziging uit 2021 waarin de heffingsgrondslag van de accijns op bier werd gewijzigd. Toen is vastgelegd dat de grondslag van de accijnsheffing op bier vanaf 1 januari 2024 niet meer het aantal graden Plato is, maar het alcoholgehalte. Door die wijziging wordt vooral bier met 8% alcohol of meer zwaarder belast. De nieuwe accijnsstructuur houdt in: hoe hoger het alcoholgehalte, hoe hoger de accijns.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP steunt de nieuwe structuur:
1. Het belang van de volksgezondheid is ermee gediend
– De lichamelijke schade als gevolg van biergebruik hangt samen met de hoeveelheid alcohol die een gebruiker consumeert. Dus is het logisch dat je het accijnstarief koppelt aan het alcoholgehalte.
– De hoogte van de accijns op bier van 12% wordt vergelijkbaar met die van wijn met hetzelfde alcoholgehalte.
2. Wetswijziging is in lijn met adviezen Wereldgezondheidsorganisatie WHO
– De wetswijziging betekent dat je voor zware bieren met een hoog alcoholgehalte meer accijns gaat betalen. Dat is in lijn met de adviezen van de WHO. Die adviseert de lidstaten het prijsinstrument, dus ook accijnzen, te gebruiken om alcoholschade te beperken.
3. De burger snapt het accijnsbeleid beter
– Heffen op basis van het alcoholgehalte is een duidelijke heffing die iedereen snapt. Wijn en gedistilleerd worden ook op die basis belast. Plato is een onduidelijk begrip.
4. Het wordt gemakkelijker voor de douane en niet moeilijker voor de brouwers
– Voor de douane wordt het eenvoudiger: het alcoholgehalte van een (buitenlands) biertje is gemakkelijker te controleren dan het Platogehalte.
– Voor de brouwers is er geen verschil. Zij vermelden nu al op alle flesjes het alcoholgehalte (o.g.v. Europese etiketteringsregels). Omdat de brouwers vergelijkbare toleranties mogen hanteren als in die Etiketteringsverordening, zijn er geen additionele administratieve lasten en meetkosten.
5. De accijnsopbrengst dekt niet de schade als gevolg van alcoholgebruik
– Stijgen van het accijnstarief voor bieren met een hoog alcoholgehalte is logisch omdat de maatschappelijke en private kosten die samenhangen met alcoholgebruik veel hoger zijn dan de baten, inclusief de accijnsopbrengst (1,2 miljard euro).