Totaalaanpak voor uitbreiding gemeentehuis De Fryske Marren en park Heremastate

21-09-2023 JOURE – Gemeente De Fryske Marren werkt al geruime tijd aan de plannen voor de uitbreiding van het gemeentehuis in Joure. Uit verschillende behoeftenonderzoeken en participatietrajecten is naar voren gekomen dat de omgeving hier een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het college heeft daarom besloten de gemeenteraad een totaalaanpak voor te stellen, waarin naast de uitbreiding van het gemeentehuis ook park Heremastate, Herema State 5 (gebouw bij de toegangspoort) en de parkeergelegenheid mee worden genomen. De gemeenteraad besluit naar verwachting in de raadsvergadering van 29 november over het uitgebreide voorstel.

Ontmoeten en verbinden als uitgangspunt
Sinds de ambtelijke fusie in 2013 maakt de gemeente gebruik van twee gebouwen. In 2019 is de keuze gemaakt voor een centrale huisvesting van de gemeentelijk organisatie. Het ontwerp is vooruitstrevend en enthousiast ontvangen. De nieuwe ingang ligt op straatniveau en is toegankelijk voor iedereen. De centrale entree ademt een open en warm welkom uit. Er is ruimte voor persoonlijk contact, ontmoeting en efficiënte service. Dit sluit goed aan bij de nieuwe dienstverleningsvisie die vastgesteld is in 2022. Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid. Het gebouw wordt gasloos en circulair bouwen en hergebruik van materialen is een belangrijk uitgangspunt.

Betrekken van de omgeving bij het ontwerp
Verschillende belanghebbenden, waaronder inwoners, medewerkers en Hûs en Hiem Welstandsadvisering en Monumentenzorg, Moai Skarsterlân en Vogelwacht Joure e.o. hebben meegedacht over het ontwerp. Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen, waaronder de invulling van het klantcontactcentrum en de raadszaal als het zichtbare hart van de lokale democratie.

Op verzoek van de belanghebbenden wordt ook de omgeving bij de uitbreiding van het gemeentehuis betrokken. Met een landschapsarchitect zijn plannen gemaakt voor de aanpak van park Heremastate, waarbij het behoud van de cultuurhistorische waarden hoog in het vaandel staat.

Vooraan in het park, bij de toegangspoort, staat het pand Herema State 5. In samenspraak met de politie wordt gewerkt aan de mogelijkheid om hier een politiesteunpunt en een locatie voor de buitengewoon opsporingsambtenaars (Boa’s) te realiseren. Het achterste deel van het pand zal worden gesloopt om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. Samen met de omwonenden worden de parkeermogelijkheden voor bezoekers en medewerkers verder onderzocht.

Extra investering
Voor de uitbreiding van het gemeentehuis heeft de gemeenteraad eerder 6,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. De uitbreiding zou budgetneutraal worden gerealiseerd, maar vanwege de totaalaanpak is een extra investering nodig. Rekening houdend met de bijkomende algemene prijsstijging van de afgelopen periode, wordt de raad gevraagd om een extra investeringskrediet van 2,3 miljoen euro. Per saldo is er 100.000 euro extra jaarlijks nodig om de kapitaallasten te dekken. 

Planning
Naar verwachting besluit de gemeenteraad in de raadsvergadering van woensdag 29 november over het voorstel. In dat geval vindt het Petear op woensdag 15 november plaats.