Accijnzen op alcoholhoudende dranken met 16,2% omhoog

20-09-2023 JOURE – Eerder was al uitgelekt dat het kabinet voor de dekking van de armoedebestrijdingsmaatregelen de accijnzen op alcohol en tabak wil verhogen. Daarnaast wil het kabinet het gebruik van alcohol en tabak ook om gezondheidsredenen ontmoedigen.

Wat alcohol betreft is het voorstel in het Belastingplan 2024 om de accijnstarieven in de Wet op de accijns eenmalig te indexeren. Hieraan wordt invulling gegeven door de tarieven te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor voor de jaren 2023 en 2024 van respectievelijk 6,3% en 9,9%. Een en ander komt er op neem dat wordt voorgesteld de accijnzen op alle alcoholhoudende dranken te verhogen met 16,2%, met ingang van 1 april 2024.

Dit leidt:
– voor een blikje bier (pils) van 0,33 liter met een alcoholpercentage van 5% tot een accijnsverhoging van €0,02;
– voor een (gebruikelijke) fles wijn van 0,75 liter tot een accijnsverhoging van €0,11;
– voor een fles port van 0,75 liter met een alcoholpercentage van 19% tot een accijnsverhoging van €0,18;
– voor een fles gedistilleerd van 0,7 liter met een alcoholpercentage van 48% tot een accijnsverhoging van €0,92.