Waterschaarste EU moet worden aangepakt door betere klimaatadaptatie

10-09-2023 JOURE – De natuur en de mensen in Europa lijden in toenemende mate onder een gebrek aan water als gevolg van decennialang verkeerd waterbeheer en aantasting van zoetwaterecosystemen, zo blijkt uit een nieuwe studie van het WNF. Rivieren en wetlands drogen uit, grondwater wordt boven duurzame grenzen onttrokken en reservoirs en waterkrachtcentrales worden illegaal aangelegd en niet duurzaam geëxploiteerd. 

De studie “Water for Nature, Water for Life” richt zich op vier casestudies in Frankrijk, Spanje, Nederland en Bulgarije, maar schetst dat van vrijwel alle Europese rivieren het debiet is gereguleerd door dammen of reservoirs, voornamelijk voor waterkracht, drinkwater of irrigatie voor de landbouw. Er wordt opgeroepen tot een nieuwe agenda voor klimaatadaptatie die prioriteit geeft aan op de natuur gebaseerde oplossingen om Europeanen te beschermen tegen klimaatgevaren zoals droogte. Het dringt ook aan op de snelle goedkeuring van de EU-wet natuurherstel om water in het landschap te houden door middel van vrij stromende rivieren en herstelde wetlands en uiterwaarden.

“Veel mensen in heel Europa hebben deze zomer opnieuw geleden onder intense hitte en droogte.  Decennialang hebben we niet hoeven nadenken over onze watervoorraden, maar de opwarming van de aarde legt de realiteit van het wanbeheer van water bloot. De EU moet waterschaarste aanpakken in haar milieu- en klimaatbeleid: Als we niet beginnen met het herstel van de natuur om water in het landschap te houden – in uiterwaarden, wetlands, vrij stromende rivieren en grondwater – gaan we een toekomst tegemoet van ernstige tekorten voor de landbouw, drinkwater en het behoud van gezonde ecosystemen,” aldus Claire Baffert, Senior Water Policy Officer bij WWF EPO. 

De studie stelt ook dat de huidige EU-waterwetgeving, voornamelijk de Kaderrichtlijn Water, moet voldoen aan haar doelstellingen om: een goede kwantitatieve toestand van grondwater te garanderen; een goede ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen te bereiken en significante druk van onttrekking en variaties in het debiet, zoals de bouw van dammen, te identificeren. Dit alles moet tegen het einde van 2027 zijn bereikt.