Minder mensen in de bijstand, maar wel iets meer jongeren

03-09-2023 JOURE – Eind juni 2023 ontvingen 396 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 6 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering was echter een duizendtal hoger dan een jaar eerder. Eind juni telde deze groep bijna 36 duizend personen.

Al negen kwartalen achtereen ligt het aantal bijstandsgerechtigden lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De jaar-op-jaarafnames zijn wel kleiner geworden, tot ongeveer 6 duizend personen in de laatste twee kwartalen. Over een langere periode bezien is het aantal bijstandsontvangers terug op ongeveer hetzelfde niveau als ruim 10 jaar geleden.

Iets meer jongeren in de bijstand
Eind juni 2023 ontvingen bijna 36 duizend jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering. Dit zijn er ongeveer even veel als een kwartaal eerder, maar wel ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Deze jaar-op-jaarstijging komt overeen met 3 procent. Voor het tweede kwartaal op rij zijn nu meer jongeren van bijstand afhankelijk dan een jaar eerder. Eerder  meldde het CBS dat het aantal werkloze jongeren in de loop van 2023 is toegenomen. Werklozen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op bijstand.

In de hogere leeftijdsgroepen was nog steeds een daling zichtbaar ten opzichte van een jaar geleden. Eind juni 2023 waren er 134 duizend 27- tot 45-jarigen met een bijstandsuitkering. Dit zijn er bijna 4 duizend minder dan een jaar eerder. Dit komt neer op ongeveer 3 procent. De jaar-op-jaardaling wordt daarmee wel kleiner. Eind maart ging het om 4 procent, eind december 2022 was het nog bijna 6 procent. 

Het aantal 45-plussers met bijstand daalde ook ten opzichte van een jaar eerder, maar minder snel dan het aantal 27- tot 45-jarige bijstandsontvangers. In de afgelopen drie kwartalen ging het steeds om rond de 1 procent. Het aantal 45-plussers met bijstand kwam eind juni 2023 op ongeveer 227 duizend uit. 

In het eerste kwartaal stroomden meer personen de bijstand in dan eruit
De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van instroom en uitstroom. De nieuwste stroomcijfers hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2023. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand in dan eruit: 21,5 duizend versus 18,2 duizend. Ook in het laatste kwartaal van 2022 was de instroom groter dan de uitstroom. Daarentegen waren er in elk van de zes kwartalen daarvoor, dus vanaf het tweede kwartaal van 2021, juist meer personen die de bijstand verlieten dan erin terechtkwamen.

In de cijfers zijn de personen die uitstromen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet opgenomen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn er overigens geen personen de bijstand uitgestroomd vanwege de AOW. Dit komt doordat met ingang van 2023 de AOW-leeftijd met drie maanden is verhoogd tot 66 jaar en 10 maanden.