Laagvliegen tijdens oefening Falcon Leap

28-08-2023 JOURE – Van 4 tot en met 16 september vindt de internationale oefening Falcon Leap plaats. Tijdens de oefening wordt laag gevlogen met militaire transportvliegtuigen boven een groot deel van Nederland. 

Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Falcon Leap bedraagt de toegestane minimum VFR-vlieghoogte binnen de daglichtperiode 300 voet AGL of incidenteel zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Falcon Leap bedraagt de toegestane minimum VFR-vlieghoogte buiten de daglichtperiode 500 voet AGL of incidenteel zoveel lager als in verband met de opdracht noodzakelijk is.

Binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Falcon Leap gelden voorts de volgende regels:
– laagvliegen is alleen toegestaan voor luchtvaartuigen die deelnemen aan de oefening;
– met betrekking tot het vliegzicht en de wolkenbasis gelden de eisen voor VFR-vluchten;
– tijdens de vlucht worden gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen, dan wel mensenverzamelingen, zoveel mogelijk vermeden;
– het overvliegen van bebouwing, met name ziekenhuizen en sanatoria, wordt zoveel mogelijk vermeden;
– de ontheffing van de minimum VFR-vlieghoogte geldt alleen voor die delen van de vlucht die voor het doel van de vlucht noodzakelijk zijn en waarvoor in de vluchtopdracht, vanuit de Accountable Manager van de 11 Luchtmobiele Brigade dan wel de Accountable Manager van het Air Mobility Command, expliciete toestemming/opdracht is verleend;
– Natura 2000-gebieden dienen te worden vermeden;
– onverminderd het in lid 1 en lid 2 gestelde, bedraagt de minimum vlieghoogte boven de natuurgebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen 1500 voet AGL en dienen deze natuurgebieden tot die hoogte vermeden te worden;
– aanvliegroutes en -hoogten, alsmede oefenlocaties worden zodanig gekozen dat geluidhinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het gebruik van het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Deelen en het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Gilze-Rijen alsmede het kruisen van laagvlieggebieden (GLV’s) wordt vooraf gecoördineerd met het OCC van het Defensie Helikoptercommando.