IFKS wedstrijd afgeblazen door te weinig wind

24-08-2023 ECHTENERBRUG – Door te weinig wind zijn de wedstrijden voor de grote en kleine A-klasse vandaag gestopt. Wel waren de beide wedstrijden van start gegaan maar er was te weinig wind om er daadwerkelijk een wedstrijd van te kunnen maken. Er wordt gekeken of de wedstrijd morgen in kan worden gehaald.

B-klasse
In de B klasse eindigde Jilles Bandstra met zijn Lonneke uit Stavoren als éérste gevolgd door Sijmen Kalsbeek met de Raerder Roek uit Raerd. Derde werd Age Bandstra met zijn Frya Fresena van het Reade Klif. Het klassement ziet er nu als volgt uit:

1Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek, Raerd7,84(11)112
2Tim Roosgeurius, Wâldwiif, Kootstertille14,0243 *4(7)
3Olphert van der Pol, Ebenhaëzer, Dokkum17,0(6)6434
4Age Bandstra, Frya Fresena, Reade Klif19,0(11)2953
5Henk Regts, De Trije Doarpen, Echtenerbrug20,811109(14)
6Arjen de Jong, Grytsje Obes, Koudum23,0(5) *3785
7Jimte Koopmans, Deviatie, Oudega24,09852(10)
8Jilles Bandstra, Lonneke, Stavoren25,912(13)671
9Aeger van der Hoeff, Drie Gebroeders, Gorredijk27,0(10)72108
10Erik Jonker, Jonge Rein, Wytgaard36,07108(13)11
11Jelle Los, De Skeakel, Bolsward37,014(15)1166
12Jan Overwijk, Twee Gebroeders, Top en Twel37,089(12)119
13Rein Wiebe Leenstra, Dageraad, Gaastmeer40,0312(ufd)1213
14Jeroen Sijtsma, De Brijbek, Workum44,0(15)5131412
15Mark de Koe, Hoop op Zegen, Oudeschoot57,013141515(16)
16Hartman Witteveen, Freonskip, Blauwhús61,0(16)16141615

C-klasse
Het skûtsje De Takomst van Rien Zwaga werd vandaag éérste. Tweede werd Luuc Elzinga met de Ut en Thús uit Jirnsum gevolgd door Gerrit de Vries met zijn eigen boot uit Sneek. Het klassement in de C klasse is nu als volgt:

1Luuc Elzinga, Ut en Thús, Jirnsum4,71(3)112
2Gerrit de Vries, Gerrit de Vries, Sneek8,931(5)23
3Jeroen Mous, Frije Fûgel, Bakhuizen16,0(5)2455
4Remy de Boer, Eenvoud, Harlingen20,0(13)8264
5Herre Hooghiemster, Kameraat, Heeg20,04934(12)
6Koos Lamme, Singelier, Stavoren23,026(9)78
7Walter Melle van der Vegt, Lege Wâlden, Terherne26,0(9)4796
8Simon van der Lingen, Galamadammen, Galamadammen29,011(12)837
9Jan Pieter v.d Stroom, De Bunsjoter, Spakenburg33,075(14)1011
10Roderick von Meyenfeldt, Gerrit Ynze, Galamadammen37,06(13) *101110
11Rienk Zwaga, Takomst, Goingarijp37,914(ocs)11121
12Thomas de Boer, De Drie Haringen, Enkhuizen38,08106(14)14
13Bouke van der Vaart, Goede Verwachting, Lemmer41,0127(13)8 *9
14Cees Riezebos, De Tajefte, Hindeloopen46,0101112(13)13
15Floris Bottema, De Harmonie, Bolsward59,0(15)14151515