Gemeente De Fryske Marren verleent vergunning voor geitenstal in Oudemirdum

15-08-2023 OUDEMIRDUM – Een melkveehouder uit Oudemirdum mag naast 235 koeien ook 1100 melkgeiten gaan houden. De gemeente De Fryske Marren werkt mee aan een nieuwe omgevingsvergunning voor het bedrijf. In september vorig jaar werd het voornemen van de gemeente om een vergunning te verlenen ter inzage gelegd. Daar werden 13 bezwaren tegen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de bezwaren als onvoldoende gegrond.

De bezwaarmakers vonden onder meer dat er onvoldoende gekeken was naar gezondheidsrisico’s bij de ontwikkeling van de melkgeiten tak. Ze wilden dat de gemeente wachtte met het verlenen van een vergunning tot het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden van het RIVM en de Universiteit Utrecht is afgerond. In dat onderzoek wordt bekeken waarom mensen in de buurt van geitenhouderijen een verhoogde kans op ontwikkelen van een longontsteking hebben.

Omwonenden vroegen aan het gemeente bestuur om van de vergunningaanvrager een aanvullend rapport te vragen waarbij meer duidelijk zou worden over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Het college van De Fryske Marren wijst dat verzoek af. Er wordt verwezen naar een uitspraak van de Raad van State die in soortgelijke gevallen meermaals oordeelde dat dergelijke onderzoek nergens tot algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten hebben geleid.