In 2022 werd voor 4 miljoen euro boetes opgelegd voor overtreden Meststoffenwet

10-08-2023 JOURE – In 2022 zijn na administratieve controles voor ruim 4 miljoen euro aan boetes opgelegd vanwege overtredingen van de Meststoffenwet. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In totaal werden 55.547 administratieve controles uitgevoerd, waarbij 12.715 overtredingen werden vastgesteld. Er werd 6.480 maal een waarschuwing gegeven en 5.505 keer volgde een boete geschreven. Daarnaast werd in 764 situaties een last onder dwangsom opgelegd.

De NVWA deelde 284 keer een boete uit aan een rundveebedrijf voor het niet juist naleven van de regels van de Meststoffen wet. In totaal ging het om een bedrag van circa 1,6 miljoen euro. Intermediaire bedrijven kregen 5.013 maal een boete na een administratieve controle. Daarmee was 1,1 miljoen euro gemoeid.

Naast de administratieve controles werden er in 2022 door de NVWA ook 2.644 fysieke controles gehouden in het kader van de mestwetgeving. Dat gebeurde op 1.597 bedrijven. Hierbij werden 356 overtredingen vastgesteld op 326 bedrijven. Er werd 83 keer een proces-verbaal opgemaakt en 227 maal werd een rapport van bevinding naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gezonden. In 49 gevallen volstond een waarschuwing.

De NVWA deed controles bij 6% van de varkenshouderijbedrijven, bij 2% van de pluimveebedrijven en ook bij 2% van de rundveebedrijven. Daarnaast vond ook bij 1% van de akkerbouwbedrijven een controle plaats en werd 25% van de mesttransportbedrijven bezocht. In totaal hebben strafrechtelijke onderzoeken naar mestfraude geleid tot 83 processen-verbaal in 2022. Het ging onder andere om het manipuleren van mestmonsters en het aan- en afvoeren van mest zonder Vervoersbewijs Dierlijke Mest.