Omzet en kosten in loonwerk en grondverzet flink gestegen

09-08-2023 JOURE – De hoge inflatie waarmee Nederland vorig jaar te maken had, is ook terug te zien in de resultaten van de loonwerk- en grondverzetbedrijven. De omzet steeg weliswaar met ruim 10%, maar de kosten stegen navenant, met als grote uitschieter de brandstofkosten. Die namen met ruim 30% toe. Het gevolg is een nauwelijks veranderd bedrijfseconomisch resultaat. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie Cumela Nederland verzamelt in het programma Cumela Kompas. Bij ruim 57% van de deelnemende bedrijven is het resultaat verbeterd. Gemiddeld steeg het rendement van 3,0% in 2021 naar 3,6% in 2022. 

De in 2022 nog steeds goed lopende economie resulteerde voor bedrijven die actief zijn in grondverzet en weg en waterbouw in voldoende werkaanbod, zowel bij overheden, bedrijven als particulieren. Dit had een positief effect op de omzetontwikkeling.

De agrarische loonbedrijven hadden, na een groeizaam 2021, met name in de zomerperiode wederom te maken met een langdurige periode van droogte. Voor met name bedrijven op de zandgronden betekende dit een tegenvallende omzet in vergelijking met het voorgaande jaar. De omzet in de akkerbouw bleef goed, met als neveneffect dat de prijzen op een hoog niveau lagen. Zeker voor bedrijven met een akkerbouw-neventak resulteerde dat in goede resultaten.

De doorberekening van de gestegen kosten is duidelijk terug te zien in de gestegen omzet. Bij een bijna gelijkblijvend personeelsbestand is deze fors gestegen. Bij 85% van de bedrijven is de bruto marge in 2022 gestegen. Gemiddeld steeg de omzet van de bedrijven met 10,3% naar 3,06 miljoen euro. De bruto marge ging met 9,4% omhoog naar ruim 179.000 euro. Dit is de omzet na aftrek van werk door derden en de inkoop van hulp- en grondstoffen, die nodig is om de kosten voor onder meer arbeid en machines de dekken. De kosten voor inkoop van hulp- en grondstoffen namen met 18,1% toe.

De brandstofkosten komen in 2022 gemiddeld uit op 16,7% van de bruto marge, waar dit in 2021 nog 13,8% was. Gemiddeld gingen de brandstofkosten per bedrijf met 31,9% omhoog. De arbeidskosten per fte stegen met 3,9%. Ondanks de gestegen arbeidskosten zorgt de fors gestegen omzet ervoor dat de arbeidskosten per bruto marge duidelijk lager uitvallen. In 2021 kwam dit gemiddeld uit op 42,4%, in 2022 is dit gedaald naar 40,6%.

In 2022 werden machines en onderdelen tussen de 10 en 30% duurder. De afschrijvingen lagen 3,3% dan in 2021, de onderhoudskosten stegen met 8,0%. De rentekosten ten opzichte van de bruto marge stegen van 3,2% in 2021 naar 4,2% in 2022.