Zonneparken hebben tot dusver 2.176 hectare landbouwgrond gevraagd

06-08-2023 JOURE – Eind 2022 zaten er 562 zonneparken in de Basisregistratie Topografie van het het Kadaster met een totale oppervlakte van 3.621 hectare. Het grootste deel van de grond die nu gebruikt wordt voor zonneparken werd in het verleden gebruikt voor landbouwdoeleinden. Het gaat om 2.176 hectare van de in totaal 3.621 hectare aan zonneparken. Dat komt neer op 60% en het is 0,12% van het totale landbouwareaal in Nederland.

Het Kadaster stelt ook vast dat 44% van de zonneparken langs wegen en spoorwegen is aangelegd en 46% ligt dichtbij of binnen de bebouwde kom. Van de 562 zonneparken in Nederland liggen er 107 volledig binnen de bebouwde kom, wat neerkomt op 19%. Deze 107 zonneparken beslaan echter slechts een kleine 4% van het totale oppervlak aan zonneparken in Nederland.