Negatief zwemadvies

22-07-2023 JOURE – Voor zwemmers in onze gemeente geldt een negatief zwemadvies voor de zwemlocaties Rohel en Tsjûkemar Ulesprong bij Sint Nicolaasga. Door de aanwezigheid van blauwalg is het risico op gezondheidsklachten hier te hoog.

Risico’s op infecties verkleinen
Contact met natuurwater brengt altijd risico’s met zich mee. Om het risico op een infectie te verkleinen kunt u het volgende doen:

  • Spoel u na het zwemmen goed af onder de douche.
  • Probeer zo weinig mogelijk water in te slikken.
  • Zwem niet als u wondjes heeft.

Officiële zwemwaterlocaties
De FUMO adviseert om alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit jaar zijn er in Fryslân 53 officiële zwemwaterlocaties, waar Wetterskip Fryslân en de FUMO regelmatig de waterkwaliteit en de veiligheid controleren. Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit vind u op:

Heeft u vragen?
Bel de zwemwatertelefoon  058 – 292 56 50 of stuur een e-mail naar zwemwater@fumo.nl.