71% van inwoners heeft weinig vertrouwen in gemeente

06-07-2023 JOURE – Inwoners van onze gemeente zijn over het algemeen positief over het wonen en leven in De Fryske Marren. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek de Burgerpeiling. Begin 2023 heeft onderzoeksbureau Enneüs deze Burgerpeiling uitgevoerd. Via een steekproef is aan ruim 2.500 inwoners gevraagd om hun mening te geven; 543 inwoners hebben deze enquête ingevuld.

De gemeente is blij met en tegelijkertijd ook kritisch op de uitkomsten. ‘’De tevredenheid van inwoners in onze gemeente is hoger in vergelijking met andere gemeenten. Dat is mooi. Tegelijkertijd is het schrikbarend dat maar een kwart van de inwoners vertrouwen heeft in de overheid en gemeenten. In De Fryske Marren willen we er alles aan doen om dat te verbeteren.’’

Relatie tussen inwoner en gemeente kan beter
De resultaten van de Burgerpeiling laten zien hoe inwoners de gemeente ervaren op de thema’s woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening, welzijn en zorg. De uitkomsten zijn vergeleken met het landelijke beeld. Opvallende uitkomsten zijn dat 96% van de inwoners zich veilig in hun buurt voelt (NL = 86%), 79% geeft aan dat in hun buurt bijna (niets) kapot is (NL = 69%) en 68% van de inwoners dat hun buurt netjes is (NL = 58%).

De resultaten voor onze gemeente zijn over de hele linie net wat hoger dan het landelijke gemiddelde van de uitkomsten van andere gemeenten die hebben meegedaan. Opvallend is de relatie tussen inwoner en gemeente. Het aantal inwoners dat onze gemeente vertrouwt is laag (29%) en tegelijkertijd hoger dan in de rest van Nederland (25%). Verder valt op dat inwoners zich veilig voelen in hun buurt (96%). Dit is hoger dan in de rest van Nederland (86%). Onze inwoners geven aan dat (bijna) niets in hun buurt kapot (79%) en netjes is (68%). Dat is een hoger cijfer dan in de rest van Nederland (69%; 58%). De gemeentelijke dienstverlening krijgt een 6,7 van de inwoners in De Fryske Marren.

Vervolgacties
De gemeente wil in het najaar 2023 met de plaatselijk belangen in gesprek te gaan over de uitkomsten van de Burgerpeiling. In de gesprekken wil de gemeente de resultaten en eventuele vragen van inwoners duiden. Daarnaast wil de gemeente ook beleidsprioriteiten met inwoners bespreken op basis van de Burgerpeiling, zodat beleid en uitvoering aansluit op de wensen van inwoners.

Resultaten vergelijken met andere gemeenten
De Burgerpeiling is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij werken met standaard vragenlijsten. Hierdoor zijn de resultaten van gemeente De Fryske Marren één op één te vergelijken met andere gemeenten en het landelijke beeld. Ook is het mogelijk om vergelijkingen te maken met peilingen in het verleden. Onze gemeente doet vanaf nu iedere twee jaar mee aan deze landelijke burgerpeiling.

Burgerpeiling en inwonerspanel
Daarnaast heeft De Fryske Marren een inwonerspanel, bestaande uit ruim 1300 inwoners. Ook aan dit panel worden regelmatig onderwerpen voorgelegd, zodat inwoners hun mening kunnen geven over actuele thema’s zoals veiligheid, gezondheid, grondstoffenbeleid, groenbeheer of communicatie. Het verschil met de Burgerpeiling is dat het inwonerspanel een lokaal panel is en dat we hier zelf lokale beleidsonderwerpen aan voor kunnen leggen. De Burgerpeiling is een vaste vragenlijst die aan meerdere gemeenten wordt voorgelegd. Als inwoner van onze gemeente kunt u zich aanmelden voor het inwonerspanel.

De uitkomsten van de Burgerpeiling komen vanaf 17 juli ook te staan op www.waarstaatjegemeente.nl.