Geen PvdA in Friese Coalitie

20-06-2023 JOURE – De PvdA heeft bekend gemaakt uit de coalitieonderhandelingen voor de Provinciale Staten te stappen. Dit is opmerkelijk aangezien er gister nog een akkoord op zowel financieel als inhoudelijk werd bereikt. Ook waren de kandidaat-gedeputeerden bekend en de portefuilles verdeeld. Volgens ingewijden kon de partij niet leven met bezuinigingen op natuur- en cultuurontwikkeling.

Formateur Oebele Brouwer heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de ontwikkeling. Hij heeft inmiddels de commissaris van de Koning Arno Brok geïnformeerd. Daarnaast heeft hij aangegeven om niet langer als formateur beschikbaar te zijn.