Bekendmakingen week 23 (2023)

09-06-2023 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

08-06-2023 – Verkeersbesluit in verband met het live muziekevenement Inside Out festival

08-06-2023 – Sloten: verleende evenementenvergunning houden van een jaarlijkse braderie Sipelsneon in het centrum van Sloten (EV 20230057)

08-06-2023 – Gemeente De Fryske Marren – Verkeersbesluit GPP op kenteken – Lemmer

08-06-2023 – Verordening leerlingenvervoer De Fryske Marren

08-06-2023 – Verkeersbesluit in verband met het houden van van dorpsfeest Nijemirdum (EV 20230046)

08-06-2023 – Ontwerp-Afvalstoffenverordening De Fryske Marren

08-06-2023 – De Grintfisker 38 te Oudemirdum: verleende vergunning overschrijden van de oppervlakte van de bijhorende gebouwen i.v.m. verplaatsen schuur naar achteren in de tuin (OV 20230320)

07-06-2023 – Meerweg 14 te Ouwster-Nijega: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20230329)

07-06-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Tjerkgaast – Gaestdyk 51

07-06-2023 – Douwe Egberts Plein 3 te Joure: verleende evenementenvergunning live muziekevenement Inside Out festival (EV 20230046)

07-06-2023 – Bestemmingsplan Lemmer – Straatweg 52D en besluit Hogere waarde geluid

07-06-2023 – Kadastrale aanduiding: BAL00/N/279: aanvraag vergunning aanleggen van natuurvriendelijke oevers en bijkomende werken in en langs de Sondeler Leijen. (OV 20230326)

07-06-2023 – It Súd 24 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230078)

07-06-2023 – De Poel 1 – 3 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230075)

07-06-2023 – Sirius 22 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een aanbouw aan de woning (OV 20220239)

07-06-2023 – Oer de Draai 18 e Oudega: aanvraag vergunning bouwen van een vrijstaande woning (OV 20230133)

07-06-2023 – De Burde 26 0001 te Bakhuizen: verleende vergunning realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (OV 20230207/)

07-06-2023 – Bramerstraat te Idskenhuizen: verleende evenementenvergunning houden van kleintje dorpsfeest Idskenhuizen met spelletjes en muziek (EV 20230040)

07-06-2023 – tussen Gaaikemastraat 62 Balk en Westerein 26 Harich: verleende vergunning aanleggen van een nieuwe 20 kV middenspanningskabel parallel aan de N359 (OV 20230242)

07-06-2023 – Koarte Ekers 3 te Joure: verleende vergunning realiseren van een uitbreiding tbv de melkrobots (OV 20230170/)

07-06-2023 – Mardyk 13 te Elahuizen: verleende terrasvergunning (TV 20230013/)

07-06-2023 – Hoitebuorren 23 te Nijemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een woning en een schuur achter de bestaande woning en schuur (OV 20230330)

07-06-2023 – Buorren en haven te Langweer: verleende evenementenvergunning houden van de Amsterdamse dag met een midzomerconcert (EV 20230071)

07-06-2023 – De Vervening 22 te Oudehaske: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230077)

07-06-2023 – Ontwerpbestemmingsplan Oudemirdum – Jan Schotanuswei 71

07-06-2023 – Lyklamawei 5 te Nijemirdum: verleende evenementenvergunning organiseren van dorpsfeest Nijemirdum (EV 20230046)

07-06-2023 – Nieuwe straatnaam te Oudehaske

07-06-2023 – It Súd 32 te Broek: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230076)

07-06-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van de Amsterdamse dag met een midzomerconcert op de Buorren en haven te Langweer

05-06-2023 – Rectificatie: Buorren 43 te Terherne: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230031)

05-06-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van Vroemmm New Style, een braderie met oldtimershow en muziek in de Midstraat en de Merk te Joure

05-06-2023 – Verkeersbesluit in verband met het organiseren van kleintje dorpfeest Idskenhuizen op de Bramerstraat

05-06-2023 – Wro coördinatieregeling Oudemirdum – Boegen Ontwerpbestemmingsplan (inclusief ontwerp welstandsontwikkelingscriteria)/ontwerpbesluit omgevingsvergunning OV 20230066 /ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid (Wet geluidhinder) ter inzage

02-06-2023 – M.e.r.-beoordelingsbeslissing Oudemirdum-Boegen

02-06-2023 – Vegelinsweg 5c te Joure; Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

02-06-2023 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 7 juni 2023