Stichting Westermeer verstrekt € 11.200,00 aan subsidies.

22-04-2023 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar tweede vergadering van 2023 een tweetal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer €180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van twee aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting JOMO Concerts
Voor een bijdrage in de kosten van de aanschaf van kleding voor het bestuur, de commissies en de vrijwilligers van genoemde stichting heeft Stichting Westermeer een bijdrage van €4.400,00 toegezegd.

B. Stichting Wereldwinkel Joure   
Voor de verhuizing van de Wereldwinkel naar een nieuw winkelpand aan de Midstraat te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 6.800,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.