Provincie vraagt mee te denken over de Lelylijn

31-03-2023 JOURE – De overheid denkt erover na om de Lelylijn te bouwen. Deze nieuwe treinverbinding moet Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland en de rest van Nederland beter met elkaar verbinden.

Hoe de Lelylijn eruit komt te zien als deze wordt gebouwd hangt mede af van de doelen die we met de Lelylijn willen bereiken. Voordat de overheid hierover een beslissing neemt wil zij de meningen en ideeën van inwoners weten. Daarover gaat deze raadpleging.

In de raadpleging vragen we niet of je voorstander of tegenstander bent van de Lelylijn. Maar we vragen je waar de overheid rekening mee moet houden bij het nadenken over de Lelylijn, waar je zorgen over hebt en waar je kansen ziet.

Als de raadpleging klaar is ontvangt de overheid een rapport met de resultaten. De overheid gebruikt deze resultaten bij het maken van plannen voor de Lelylijn.

De enquete vindt u via deze link