Provincie Fryslân ziet kansen voor Greidhoeke als Bioregio

06-02-2023 JOURE – De provincie Fryslân ziet kansen om van de Greidhoeke een Bioregio te maken. Dit betekent dat wordt toegewerkt naar zoveel mogelijk regeneratieve, natuurinclusieve of biologische landbouw, gekoppeld aan het stimuleren van lokale consumptie.

De Greidhoeke is ruwweg het kleiweidegebied tussen Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Franeker en de IJsselmeerkust. Naast de genoemde gemeenten werken ook de provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân als ‘Greidhoeke Plus’ al nauw samen met initiatiefgroepen in het gebied. Samen met betrokkenen vanuit de landbouw, natuur, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en dorpsbelangen wordt nu een eerste verkenning gedaan om te onderzoeken of Greidhoeke een Bioregio kan worden. Als dat het geval is, komt er een plan van aanpak voor de komende tien jaar.

Wat is een Bioregio?
De Europese Commissie en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat 15-25% van het landbouwoppervlak in 2030 biologisch wordt. Op dit moment zit Nederland op 4%. Hiervoor is een overgang naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem nodig met aandacht voor natuur, biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Door de stijgende kosten van de gezondheidszorg komt er steeds meer aandacht voor preventie door onder andere voeding om daarmee ziektes te voorkomen. Een gezonde bodem, goede biodiversiteit en producten van zoveel mogelijk lokale duurzame boerenbedrijven zijn hiervoor de basis.

Greidhoeke als proefregio natuurinclusieve landbouw
De Greidhoeke is bij uitstek geschikt als proefregio omdat hier al veel gebeurt op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het is één van de acht gebieden binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw (externe link) waarbij via gebiedsprocessen en initiatieven van onderop toegewerkt wordt naar een natuurinclusief platteland. Daarnaast zijn er talloze initiatieven die al bijdragen aan de genoemde overgang met projecten die zich richten op het aanbod van gezond voedsel dichtbij huis zoals in Sibrandabuorren, Makkum, Heeg en Grou. Het idee voor een Bioregio is ontwikkeld door bureau Avalon in Lens, dat ook de coördinatie van de verkenning op zich heeft genomen.