Stichting Westermeer verstrekt € 42.800,00 aan subsidies.

18-10-2022 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2022 een zevental subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zeven aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Biljartvereniging B.V.O. te Ouwsterhaule
Voor een bijdrage in de kosten betreffende de vervanging van een biljartlaken en een stel nieuwe ballen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 250,00 toegezegd.

B. Stichting Joure Actief
Voor het aanschaffen van een 5-tal reuze kerstbomen en een 60 tal kleinere kerstbomen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

C. CMV Crescendo Idskenhuizen
Voor de organisatie van een concert in samenwerking met Karin Bloemen op 12 november 2022 in het dorpshuis te Idskenhuizen heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.250,00 toegezegd.

D. P.V. De Zwarte Doffer

Voor een bijdrage in de kosten van het onderhoud van het clubgebouw (verwarming/verlichting en schilderwerk) van genoemde vereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 7.000,00 toegezegd.

E. Stichting Nijjiersrevu De Jouwer
Voor de organisatie van de 35ste revu in oktober 2022 (Neijiersrevu) heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 9.500,00 beschikbaar gesteld.

F. CMV Jouster Fanfare
Voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de leden van genoemde muziekvereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 6.600,00 toegezegd.

G. Gymvereniging SHELL
Voor de aanschaf van een mobiele valkuil en 30 nieuwe turnpakjes voor de leden van de selectiegroep van de gymvereniging heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 2.200,00 beschikbaar gesteld.

Stichting Westermeer
Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’.