Stichting Westermeer verstrekt € 16.000,00 aan subsidies

18-10-2021 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2021 een tweetal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 180.00,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van twee aanvragen. De toekenningen betreffen:
– A. Stichting tot het instandhouden van de Langweerder Molen. Voor de restauratie van de polder- en korenmolen “Sweachmermole” te Langweer heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.
– B. Christelijke Muziekvereniging Jouster Fanfare
Voor de organisatie van het Galaconcert Kerst 2021 (tevens jubileumconcert 60 jaar bestaan muziekvereniging) op 18 december 2021 in Sportfun te Joure heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied. Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ’tot nut van het algemeen’. Jaarlijks stelt de Stichting Westermeer uit de pacht van de boerderijen en landerijen, de deposito’s, alsmede uit schenkingen, een bedrag van ongeveer € 180.000,00 beschikbaar.