Stichting Westermeer verstrekt € 35.500,00 aan subsidies

12-10-2020 JOURE – Het bestuur van de Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2020 een zestal subsidies toegekend. De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer € 155.000,00 beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van zes aanvragen. De toekenningen betreffen:

A. Stichting Ballonfeesten Joure
Voor het organiseren van de Friese Ballonfeesten in 2021 heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 toegezegd.

B. Bloei, Skoalle foar de mienskip
Voor de herinrichting van het schoolplein te Terherne heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 10.000,00 beschikbaar gesteld. Het nieuwe groene ontdekplein wordt na realisatie tot 20.00 uur opengesteld, zodat iedereen kan meegenieten van deze ontdek- en speelgelegenheid.

C. Stichting Hof en Hiem
Voor de aanschaf van een belevenistafel t.b.v. de locatie kleinschalig Wonen De Werf te Joure heeft de Stichting Westermeer een bijdrage van € 3.000,00 beschikbaar gesteld.

D. Dorpengemeenschap Sintjohannesga eo
Voor de realisatie van het project “BioLok” (een educatief biodiversiteits-programma) te Sintjohannesga heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 4.000,00 beschikbaar gesteld.

E. Stichting Collegium Vocale Fryslân
Voor de organisatie van een Festival of Lessons & Carols genaamd “Krystnacht yn de Kapelle” in de Kapelle van Haskerdijken heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 1.000,00

F. Stichting Comite De Fryske Marren – Medias
Voor het opstarten van een project met het thema (De Schone Stad) heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van € 7.500,00.