4 subsidie toekenningen door Stichting Westermeer

25-07-2019 JOURE – De Stichting Westermeer geeft subsidie aan organisaties die algemene belangen behartigen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. Dit gebeurt via het verlenen van financiële steun aan organisaties die binnen het hiervoor beschreven terrein actief zijn. In 2019 heeft de Stichting Westermeer hiervoor een subsidiebudget beschikbaar van ongeveer € 158.000.

De tennisvereniging van Langweer mag rekenen op een financiele bijdrage voor het aanschaffen van energiezuinige LED verlichting. Zij mogen €3500,- in ontvangst nemen.

Ook in Langweer is er een bijdrage van €1000,- voor de inmiddels aangebrachte graffiti op de schutting bij de oude haven.

Stichting de Lyste en Grutte Bear (i.o.) te Joure willen graag twee roeisloepen aanschaffen en mogen €10.000,- op hun rekening bijschrijven.

Eveneens in Joure mag de tennisvereniging voor het wijzigen van de statuten ook rekenen op een bijdrage van €400,-