Rustige jaarwisseling met meer schade

06-01-2017 JOURE – Na elke jaarwisseling is er in de gemeente schade door vuurwerk. Uit een eerste rondgang door de gemeente is voor zo’n € 55.000,- aan schade geconstateerd. Dat is meer dan vorig jaar, toen de schade onder de € 50.000,- bleef. Het gaat om schade aan verkeersborden, containers, putten en ander straatmeubilair. Dit bedrag zal naar verwachting nog verder omhoog lopen door schades die we nog niet gezien hebben.

Vooral schade aan putten en verkeersborden
De gemeente heeft tot nu toe ruim 200 beschadigingen aangetroffen. Bijna de helft daarvan zijn vernielde straatkolken, oftewel putten. De 94 kapotte putten kosten ongeveer € 24.000,- om te herstellen. De rest van de schade komt vooral van opgeblazen verkeersborden, straatnaamborden en komborden. Daarnaast zijn er nog een aantal hondenpoepcontainers gesneuveld. Er zijn ook kosten gemaakt voor het preventief weghalen en later terugplaatsen van vuilnisbakken en de inventarisatie van de schade.

Een meer gedetailleerd overzicht van de schade staat in de bijlage die u kunt downloaden onderaan deze pagina. De codes in het overzicht verwijzen naar het type verkeersbord.

Herstel in de komende maanden
De komende maanden wordt de schade zoveel mogelijk hersteld. Omdat er ook borden besteld moeten worden kan het soms even duren voordat dit gebeurd is.

Scahde melden
Heeft u schade aangetroffen waarvan u vermoed dat de gemeente die nog niet gezien heeft? Dan kunt u dit melden via het meldpunt van de Fryske Marren. Dat kan ook via de gemeente app.