Wetterskip verhoogt de slootpeilen vanwege droge periode

27-04-2022 JOURE – Het Wetterskip verhoogt het waterpeil in verschillende sloten vanwege de aanhoudend droge periode. De afgelopen weken is er weinig tot geen neerslag gevallen en ook de komende weken wordt weinig regen voorspeld. Met de hogere slootpeilen proberen ze de grondwaterstanden zo lang mogelijk op niveau te houden. 

Na de natte winter van dit jaar zijn de grondwaterstanden in het beheergebied overal op goed niveau. Door de hogere temperaturen van de afgelopen weken is het groeiseizoen nu echt begonnen. Daardoor wordt er de komende periode veel grondwater onttrokken door planten en gewassen waardoor de grondwaterstanden gaan dalen. Dat is normaal in deze periode. Hoever de grondwaterstand uiteindelijk daalt, is vooral afhankelijk van de hoeveelheid regen die de komende maanden valt. Hogere slootpeilen vertragen de daling van de grondwaterstand en zorgen ervoor dat de regen die valt beter wordt opgenomen in de bodem.  

Onze rayonbeheerders houden bij het verhogen van de slootpeilen rekening met het gebied en de lokale situatie. Om de slootpeilen te verhogen laten zij water vanuit de Friese boezem, het stelsel van meren en kanalen, naar de lager gelegen poldersloten stromen. Op de zandgronden is door de hoge ligging zeer beperkt wateraanvoer mogelijk.