Mei-inoar lêze

02-07-2024 JOURE – Samen genieten van verhalen verrijkt het leven. Daarom beginnen we in januari 2024 met Mei-inoar lêze (samenlezen) in bibliotheken, boekhandels en op…

meer... Mei-inoar lêze

25-06-2024 JOURE – Tekenen en schilderen is de passie van Rinny Koornstra (1961) geboren en woonachtig in Oudemirdum en heeft ze van jongs af aan…

meer...