Zwemmen? Kies voor veilig buitenwater of een zwembad!

27-07-2019 JOURE – In Nederland vinden we het erg fijn om (in de zomer) te zwemmen in natuurwater. Ook in Lemmer en Balk wordt er op veel plaatsen gezwommen. Het is belangrijk dat dit op veilige plekken gebeurt en dat het water van goede kwaliteit is. Zwem daarom alleen op officiële zwemlocaties voor de eigen veiligheid. In en rond de haven en in de buurt van de sluis is een gevaarlijke plek om te zwemmen door het drukke vaarverkeer. Het is hier dan ook verboden om te zwemmen. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen.

Kies een officiële zwemlocatie
Daar wordt de waterkwaliteit en veiligheid in de gaten gehouden. Kijk op www.zwemwater.nl waar u veilig in buitenwater kunt zwemmen of kies voor een zwembad.

Zwemmen niet alleen gevaar, ook verboden
Zwemmen is op veel plaatsen niet alleen gevaarlijk, maar ook verboden. Dit geldt voor de volgende plekken:

  • in en rond havens;
  • in de buurt van een brug, sluis of stuw;
  • in de buurt van wachtplaatsen of afmeerplekken voor schepen;
  • in de routes van veerponten;
  • in snelvaargebieden;
  • in kanalen;
  • in de vaarweg van rivieren;
  • op plekken die specifiek aangewezen zijn als verboden gebied.

Wanneer u op (één van) bovenstaande zwemlocaties zwemt, dan kunt u een mogelijke boete van € 140 ontvangen.