Zuivelwerkgevers doen nieuw eindbod voor zuivelcao’s

03-04-2023 JOURE – De zuivelwerkgevers, vertegenwoordigd door de Nederlandse zuivelorganisatie NZO, hebben voor de nieuwe zuivelcao’s een nieuw eindbod gedaan met per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 8% binnen een cao met een looptijd van 1 jaar. Ook wordt een verruiming van de Regeling vervroegde uittreding aangeboden. De NZO onderhandelt met vakbonden FNV, CNV en De Unie over de nieuwe cao’s.

De NZO deed eerder een verhoogde structurele salarisverhoging van 6% met daarnaast een eenmalige uitkering. Deze eenmalige uitkering is losgelaten in het nieuwe eindbod. De verruiming van de Regeling vervroegde uittreding is ook een nieuw onderdeel in het eindbod.

Daarnaast stellen de zuivelwerkgevers een aantal maatregelen voor die ook onderdeel waren van het eerdere eindbod. Dat gaat om de mogelijkheid om specifieke functies tijdelijk hoger te belonen voor bestaande en nieuwe medewerkers. Dit om de functie meer concurrerend te maken op de arbeidsmarkt. Ook stellen de werkgevers voor dat werknemers op basis van vrijwilligheid een arbeidsovereenkomst kunnen krijgen voor 40 uur in plaats van 36 uur.

De vakbonden FNV en CNV leggen dit nieuwe eindbod voor aan hun leden. De leden van vakbond de Unie stemden eind februari al in met het eerdere eindbod. Als de FNV- en CNV leden instemmen met het verbeterde eindbod worden de nieuwe zuivelcao’s van kracht voor alle medewerkers.