Zuivelketen werkt aan plan om impasse rond stikstofcrisis te doorbreken

25-10-2019 JOURE – De ketenpartijen in de zuivel werken binnen ZuivelNL aan een alternatief plan voor reductie van de stikstofemissie van de melkveehouderijsector. Met het plan moet de huidige impasse rond het verlenen van vergunningen in de Wet natuurbescherming worden doorbroken en perspectief bieden aan bedrijven om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Er wordt gedacht aan een combinatie van technische maatregelen, maatregelen bij de bron en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee kan volgens de betrokken partijen op korte termijn een substantiële reductie van stikstofuitstoot worden bereikt.

Het alternatieve plan van de zuivelsector wordt besproken in de taskforce Ammoniak, die onder regie staat van Pieter van Geel. De organisatie stellen dat een aantal maatregelen al op korte termijn effect kunnen hebben op de emissie, zoals het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen, optimaal voeren en het verdunnen van mest met water. Ook maatregelen in de stal kunnen bijdragen aan een reductie van de uitstoot. Zij stellen dat het mogelijk is de emissie met 9 kiloton per jaar te laten dalen, terwijl het amper extra inspanning en kosten vraagt. De maatregelen moeten mede worden geborgd via de Kringloopwijzer.

Er wordt voorgesteld om met het oog op de vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar in te stellen na dat bedrijven via een aantal generieke maatregelen hebben gewerkt aan reductie van de emissie. Daarnaast kunnen er bedrijven worden uitgekocht of verplaatst of ondersteund wanneer ze extensiveren. Een financiële onderbouwing voor de plannen wordt nog verder uitgewerkt. De partijen binnen ZuivelNL hopen de komende week een definitief akkoord te bereiken over de voorgestelde aanpak.