Zuivelketen boekte in 2017 vooruitgang op duurzaamheidsthema’s

28-01-2019 JOURE – De Nederlandse zuivelketen heeft in 2017 op veel duurzaamheidsthema’s vooruitgang geboekt. De afstand tot doelen is daarmee verkleind en bij 3 thema’s zijn de doelen al gerealiseerd, zo blijkt uit de jaarlijkse monitoring van de verduurzaming van de zuivelketen door Wageningen Economic Research.

Het fosfaatreductieplan had in 2017 grote invloed op de resultaten. Dit plan leidde onder andere tot minder melkkoeien, een lagere jongveebezetting en een hogere melkproductie per koe. Dat was gunstig voor diverse doelen die de zuivelsector nastreeft. Zo daalde de fosfaatexcretie van de melkveestapel naar 86,8 miljoen kilo. Ook nam de uitstoot van broeikasgassen in 2017 af. De uitstoot die wordt toegerekend aan boerderijmelk daalde met 5,5% tot 1.143 gram CO2 per kilogram meetmelk.

Lagere CO2-voetafdruk
De CO2-voetafdruk vanaf de productie van voer en andere aangevoerde grondstoffen tot en met de verwerking en verpakking van de melk in de fabriek werd 2,8% kleiner ten opzichte van 2016. Tegelijkertijd maakte de zuivelketen in 2017 meer gebruik van duurzame energie. Op basis van voorlopige cijfers is ook uitstoot van ammoniak afgenomen.

Drie doelen gehaald
De afname van het aantal melkkoeien was ongunstig voor de gemiddelde levensduur van de melkveestapel, die gedaald is. De doelen op de thema’s verantwoord antibioticagebruik, energie-efficiëntie en verantwoorde soja zijn gehaald. De doelstelling bij weidegang was in 2017 binnen handbereik.

Aanbevelingen
Om ook de overige doelen te kunnen behalen beveelt Wageningen Economic Research de Duurzame Zuivelketen aan de huidige werkwijze voort te zetten. Die geeft melkveehouders inzicht in hun duurzaamheidsprestaties en biedt hen handelsperspectief voor verbetering, gestimuleerd door prikkels om de verandering daadwerkelijk door te voeren.