Zout grondwater rukt op door stijging zeespiegel

30-06-2019 JOURE – Natte winters en droge zomers zorgen voor grotere schommelingen van de grondwaterstand. Door stijging van de zeespiegel stroomt er in de toekomst steeds meer zout grondwater vanuit de Waddenzee het vaste land van Fryslân binnen.

Dit zijn enkele uitkomsten van een grondwaterstudie uitgevoerd door Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en waterleidingbedrijf Vitens. De bevindingen staan in de Grondwateratlas.

Grondwater is niet alleen de bron van ons drinkwater, maar ook van belang voor ondermeer de landbouw. Wat zijn de invloeden van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Wat betekent dit in de toekomst voor het grondwater en het grondwatersysteem in de provincie? Deze vragen vormden een belangrijke aanleiding voor het uitvoeren van deze strategische grondwaterstudie. De Grondwateratlas van Fryslân is een samenvatting van drie jaar onderzoek. Nog niet eerder is er zo uitgebreid onderzoek gedaan hiernaar. De gegevens worden gebruikt voor het maken van toekomstig ruimtelijk beleid.

De atlas is te beschouwen als een zoektocht naar de werking en de toekomst van het grondwatersysteem. Het gaat om een brede aanpak voor het gehele vaste land van Fryslân en geeft inzichten over de huidige werking van het grondwater en schetst verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst.

Boekpresentatie
De eerste druk van de Grondwateratlas van Fryslân wordt in september verwacht. De presentatie is tijdens het internationale congres ‘Saline Futures Conference’ in Leeuwarden.