Zorgen over naleving dierenwelzijn in middelgrote slachthuizen

27-02-2019 JOURE – Met betrekking tot enkele middelgrote slachthuizen in het noorden van het land, waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen permanent toezicht houdt, bestaan bij de NVWA zorgen over de naleving ten aanzien van dierenwelzijn en hygiëne. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. Om na te gaan of de NVWA op een juiste manier met de situatie omgaat loopt er momenteel een onafhankelijk extern onderzoek naar de gang van zaken rond de noordelijke slachthuizen.

In de afgelopen jaren zijn enkele slachthuizen door de rechter veroordeeld voor overtredingen. In december 2017 werden een noordelijk middelgroot slachthuis en 2 veehandelaren veroordeeld voor het vervoeren en ter slacht aanbieden van zieke en gewonde koeien. Uit nadien uitgevoerde controles bleek dat er opnieuw sprake was van dit soort overtredingen. In mei 2018 werden 4 veehandelaren veroordeeld vanwege overtredingen van de dierenwelzijnsregelgeving en in juli is de eigenaar van een noordelijk slachthuis opnieuw veroordeeld in verband met overtredingen in het kader van dierenwelzijn. In oktober 2018 heeft het Openbaar Ministerie na een inval door de NVWA bij een slachthuis nader onderzoek ingesteld vanwege een verdenking van fraude en het slachten van te zieke dieren.

In algemeenheid is naleving verbeterd
Sinds 2014 heeft de NVWA in het kader van het verbeterplan vleesketen het toezicht op slachthuizen geïntensiveerd. Uit de door de NVWA gepubliceerde naleefmonitors blijkt dat zowel bij de roodvlees- als pluimveeslachthuizen de naleving is verbeterd, zowel ten aanzien van hygiëne als dierenwelzijn. Dat laat onverlet dat enkele individuele slachthuizen herhaaldelijk in de fout zijn gegaan.

Project Uniform Toezicht Houden
In vervolg op het verbeterplan vleesketen voert de NVWA enkele verbetertrajecten uit om het toezicht eenduidiger en uniformer uit te voeren. Zo wordt binnen het project Uniform Toezicht Houden het NVWA-optreden op de verschillende slachthuizen door de NVWA gemonitord en geanalyseerd. Ook wordt binnen de NVWA gewerkt aan accreditatie van de uitvoerende teams die toezicht houden op de slachthuizen. Dit moet een eenvormige benadering door NVWA-toezichthouders bevorderen en borgen. De NVWA maakt haar controlebevindingen openbaar.

Extern onderzoek
Zorgen over naleving dierenwelzijn in middelgrote slachthuizenOm er zeker van te zijn dat de NVWA de goede stappen heeft ondernomen en onderneemt, heeft de inspecteur-generaal van de NVWA de secretaris-generaal van het ministerie van LNV gevraagd een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken rond de noordelijke slachthuizen en de manier waarop de NVWA hierop heeft gereageerd. Over de uitkomsten van het onderzoek zal Schouten de Tweede Kamer voor het zomerreces informeren.