Zorgen om effecten van biomassacentrales op de volksgezondheid

23-10-2019 JOURE – Er zijn bij GGD’s zorgen over de gezondheidsrisico’s die mogelijk worden veroorzaakt door de uitstoot van biomassacentrales. In een brief aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat roepen tien regionale GGD’s de minister op meer aandacht te hebben voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die kunnen spelen bij de uitvoering van de klimaatplannen van het kabinet. Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) acht meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van energieopwekking via biomassacentrales op zijn plaats.

Johan Vollenbroek van de organisatie ‘Mobilisation for the Environment’ stoort zich zich vooral aan de relatief kleine biomassacentrales die middenin woonwijken worden geplaatst. Daar is vaak niet eens een vergunningprocedure aan de orde. De overheid hoeft alleen maar een aanvraag binnen te krijgen en dan kan er met de bouw worden begonnen. Er kan gebouwd worden, zonder rookgasreiniging. Dat is zowel slecht voor het klimaat als de volksgezondheid.

Los van de effecten op de gezondheid is er ook veel twijfel over het duurzame karakter van biomassacentrales. Onlangs sprak een aantal gerenommeerde Europese wetenschappers verbonden aan de Europese koepelorganisatie voor de wetenschap EASAC zich daarover uit. Zij stellen dat het op grote schaal hout verbranden in plaats van steenkool op de korte termijn zorgt voor een verhoging van de CO2-uitstoot.