Zorg is in Friesland goed geregeld


12-04-2017 JOURE – Iedereen vindt op redelijke afstand van zijn huis een huisarts, over de hele provincie verspreid zijn er voldoende verpleeghuizen en in de meeste gevallen zijn ambulances binnen de tijdslimiet ter plaatse. 

De provincie inventariseerde de spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen om te zien hoe het daarmee gesteld is. Gedeputeerde Michiel Schrier: “Iedereen moet dichtbij huis  eenvoudige basiszorg kunnen krijgen, zoals de huisarts. En als er iets ergs gebeurt, moet je ook kunnen rekenen op snelle hulp. Ik constateer dat dat prima voor elkaar is in Friesland.”

Uit de inventarisatie blijkt dat de normen in nagenoeg alle gevallen worden gehaald. Huisartsen moeten binnen 15 minuten bereikbaar zijn, ziekenhuizen binnen 45 minuten en ambulances moeten binnen 15 minuten ter plaatse zijn. De ambulancezorg zit voor enkele plekken in Friesland nog net onder de norm. Dat geldt vooral voor de Waddeneilanden. Daar wordt aan gewerkt.

De provincie heeft formeel geen zeggenschap over de zorgvoorzieningen. Dat is aan het Rijk, de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgorganisaties. Wel kan de provincie maatregelen treffen die zorgen dat voorzieningen beter bereikbaar worden. Bijvoorbeeld met goede bus- en treinverbindingen en goed en snel internet.

Schrier concludeert dat er op dit moment geen reden is voor actie. “Het is prima op orde. Wel blijven wij inzetten op goede vervoersvoorzieningen, een goede, passende woningvoorraad en een goede digitale infrastructuur. Wij houden de vinger aan de pols. De wereld verandert snel en daar moeten we klaar voor zijn.”