Zondagmiddag concert ‘Zingen en lezen rondom Luther ‘


13-11-2017 JOURE – Op zondag 19 november zal met medewerking van de Cantorij van de Protestantse Gemeente onder leiding van Grietje Dam-Riemersma in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure een concert worden geven. De verteller en inleider van het verhaal is dominee Jan Henk Hamoen. Organist is Geert van der Heide. Aanvang voor het concert is 15.30 uur en de toegang is gratis.

Na afloop van het concert is er koffie (voor eigen rekening) en een collecte ter dekking van de onkosten.